logo Triskelana

Triskelana wordt gevormd door Sylvia, Karin en Marja. We hebben gezamenlijk al een lange weg afgelegd. Zo hebben we met elkaar het Mentorship Programme van Mavis Pittilla gevolgd. Juist tijdens deze dagen werd ons duidelijk dat we als ‘Trinity’ betekenis kunnen geven aan spiritualiteit en mediumschap. Trinity zoals Love, Light en Power zoals Mavis Pittilla aan ons drie refereerde. Niet alleen als middel om via technieken bewijs te leveren van leven na de dood, maar door met hart en ziel te verbinden, vanuit de onvoorwaardelijke liefde herenigen tussen mensen en dierbaren die zijn overgegaan. Als medium draag je zorg voor beide werelden.
Naast deze diepgang is de filosofie van spiritualiteit en de werelden in de werelden de verdieping die we meenemen in de dagelijkse werkzaamheden.
Voor ons werk als drie-eenheid hebben we een passende symboliek gevonden en onze naam Triskelana daaraan verbonden.

Triskelana verzorgt gespecialiseerde trainingen, workshops, activiteiten en evenementen die als doel hebben het mediumschap zoals hierboven beschreven bereikbaar te maken voor iedereen die zich hiertoe aangetrokken voelt.

www.triskelana.nl